Belépés

Menü

Adatvédelem és Impresszum

Adatvédelmi nyilatkozat és adatkezelési tájékoztató

A teljes adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatót erről a linkről töltheti le: LETÖLTÉS

A Creative Toy’s Faktory Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: CTF Kft.) a jelen weboldal útján végez közvetlen értékesítési tevékenységet, ezért arról terméket lehet megrendelni, de a vásárlók, valamint érdeklődők tájékoztatását, és e társaság céljai megvalósításának támogatását, valamint promóciós, marketing tevékenységét is szolgálja.

I.

Ezzel összefüggésben a weboldal üzemeltetője (fenntartója) kötelezettséget vállal, hogy az oldal látogatóinak személyes adatait a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az adatkezelés jogcíme az érintett hozzájárulása (2011. évi CXII tv. 5. § (1) bekezdés).

Adatkezelést az CTF Kft. végez.

II.

Az adatkezelő különleges adatot nem kezel. Az adatkezelő kizárólag személyes adatokat, navigációs és anonim adatokat kezelhet. A weboldal megtekintése esetén kizárólag navigációs adatok kerülhetnek megtekintésre, kezelésre és továbbításra azaz, csak az internet szolgáltatója nevéről, valamint az oldal megtekintéséhez szükséges IP címről, internetes oldalról, valamint a látogatott weboldalakról szóló adatok kezeltethetnek és továbbíttathatnak. Ebben az esetben a látogató személye törvényes eszközökkel nem azonosítható. A jelen weboldal látogatása és tiltakozás nélküli elhagyása a navigációs és esetleges anonim adatkezeléshez való automatikus hozzájárulást jelenti.

Az érintett (2011. évi CXII. tv. 3. § (1) bekezdése határozza meg az érintett fogalmát) személyes adatainak kezelésére az adatkezelőnek csak abban az esetben van módja és joga, amennyiben az érintett személyes adatait az adatkezelés céljából az adatkezelő tudomására hozza. Ilyen önkéntes, az adatkezelő javára való tudomásra hozásnak számít az érintett jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkozó minden –  a jelen szabályzat III/A-III/O. valamint IX. pontjában meghatározott – olyan személyes adat, amelyet közhiteles és nyilvános, bárki számára elérhető nyilvántartás tartalmaz.

A személyes adatoknak az adatkezelő részére bármely módon történő tudomásra hozása, hozzáférhetővé tétele egyben a III/A. és III/B, valamint III/C, III/E, III/F pont szerinti célból történő adatkezeléshez való hozzájárulást is jelenti.

 A , III/D, III/G, III/I, III/J, III/K, III/L, III/M, III/N, III/O,  pont szerinti célból történő adatkezeléshez az érintett kifejezett hozzájárulása szükséges.

III.

Személyes adat kezelésére a fentieknek megfelelően csakis önkéntes adatszolgáltatás során kerülhet sor, az önkéntes hozzájárulás terjedelmének, az adatkezelés céljának megfelelően. Olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának eléréséhez elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas, mégpedig a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig (2011. évi CXII. tv. 4. § (2) bekezdése alapján).

A 2001. évi CVIII tv. 13/A. § (1) bekezdése szerint a szolgáltató kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímét, mely adatkezelés célja a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, ebből származó díjak számlázása és követelések érvényesítése.

Szolgáltató alatt a fenti jogszabály 2. § k. pontja alapján az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személyt, vagy jogi személyiség nélküli szervezetet kell érteni.

A 2001. évi CVIII. tv. 13/A. § (8) bekezdése szerint szolgáltatás nyújtása (az információs társadalommal összefüggően) nem tehető függővé az igénybe vevőnek a 13/A. § (1) – (3) bekezdésében nem említett célból történő adatkezeléshez való hozzájárulástól, amennyiben az adott szolgáltatás más szolgáltatótól nem vehető igénybe.

III/A.

honlapon történő regisztráció:

Az adatkezelés célja: Lehetséges vevő, vevő és eladó közötti információs kapcsolat létesítése.

Ezen célból kezelt személyes adatok köre: Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, illetőleg jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek esetén a IX. pontban meghatározott adatok.

Adatkezelés időtartama: Érintett kérésére történő törlésig.

III/B.

webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése:

Az adatkezelés célja: Ajánlattétel, elfogadás, termék rendelés, visszaigazolás, szerződés kötés, módosítás, felbontás, megszüntetés, számlázás, együttműködéses információ csere, teljesítéshez, áruszállításhoz, átadáshoz szükséges információk biztosítása, konkrét reklamációk, jótállási -, szavatosságiigények érvényesítése, panaszkezelés.

Ezen célból kezelt személyes adatok köre: Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám, szállítási cím, megrendelés köre, érték, illetőleg jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek esetén a IX. pontban meghatározott adatok.

Adatkezelés időtartama: Érintett kérésére történő törlésig.

III/C.

ügyfélkapcsolat:

Az adatkezelés célja: Ügyfelekkel való rendszeres vagy időszakos kapcsolattartás a piaci jelenlét és a termékskála közlése céljából.

Ezen célból kezelt személyes adatok köre: Név, cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím, vásárolt termékek jellege, vásárlás volumene, illetőleg jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek esetén a IX. pontban meghatározott adatok.

Adatkezelés időtartama: Érintett kérésére történő törlésig.

III/D.

hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis:

Az adatkezelés célja: A webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódóan a vásárlóknak, potenciális vásárlóknak, érdeklődőknek hírlevél kerül küldésre a forgalmazott termékekről, termékskála változásról, alkalmazott árakról, akciókról, az áruház működésével kapcsolatos információkról.

Ezen célból kezelt személyes adatok köre: Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, illetőleg jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek esetén a IX. pontban meghatározott adatok.

Adatkezelés időtartama: Érintett kérésére történő törlésig.

III/E.

direkt marketing – Robinson lista:

Az adatkezelés célja: A Robinson-lista egy olyan tilalmi lista, amelyre azok kerülnek fel, akik nem járulnak hozzá, hogy részükre direkt marketing anyagokat küldjenek. Vonatkozik ez mind az e-mailben, postai úton, faxon, SMS-ben, MMS-ben, illetve más közvetlen módon való megkeresésre. Ezek a listák gyakorlatilag az opt-out rendszerek kiegészítése: a listán szereplő személyeknek nem küldhető elektronikus reklámüzenet.

Ezen célból kezelt személyes adatok köre: Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, illetőleg jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek esetén a IX. pontban meghatározott adatok.

Adatkezelés időtartama: Érintett kérésére történő törlésig.

III/F.

kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele céljából történő adatkezelés:

Az adatkezelés célja: Az áru értékesítését követő áruszállítás céljából történő adatkezelés.

Ezen célból kezelt személyes adatok köre: Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, illetőleg jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek esetén a IX. pontban meghatározott adatok.

Adatkezelés időtartama: Érintett kérésére történő törlésig.

III/G.

marketing:

Az adatkezelés célja: Az eladás érdekében a termék, szolgáltatás, megfelelő helyen, időben és személyeknek történő kínálása érdekében történő adatgyűjtés, feldolgozás.

Ezen célból kezelt személyes adatok köre: Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, illetőleg jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek esetén a IX. pontban meghatározott adatok.

Adatkezelés időtartama: Érintett kérésére történő törlésig.

III/H.

direkt marketing:

Az adatkezelés célja: Üzletfélként, vevőként megcélzott személyekkel történő közvetlen kapcsolatfelvétel elektronikus vagy postai úton, vagy telefonon.

Ezen célból kezelt személyes adatok köre: Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, illetőleg jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek esetén a IX. pontban meghatározott adatok.

Adatkezelés időtartama: Érintett kérésére történő törlésig.

III/I.

adatbázis építése:

Az adatkezelés célja: Marketing kampány, illetőleg differenciált marketing eszközök használatának alapjául szolgáló döntéshez és a lehetséges, valamint tényleges ügyfelek, üzleti partnerek direkt elérését célzó adatbázis.

Ezen célból kezelt személyes adatok köre: Név, cím, telefonszám, e-mail cím, a tervezett valamint teljesített vásárlások volumene, az érintett áruk köre, értéke, illetőleg jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek esetén a IX. pontban meghatározott adatok.

Adatkezelés időtartama: Érintett kérésére történő törlésig.

III/J.

fogyasztói szokások felmérésére szolgáló adatbázis építés:

Az adatkezelés célja: A fogyasztói szokások felmérése a webáruház optimális üzemeltetése céljából.

Ezen célból kezelt személyes adatok köre: Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, vásárlási gyakoriság, vásárlási szándék, jellemzően érintett termékek és vásárlási volumen, értéknagyság, illetőleg jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek esetén a IX. pontban meghatározott adatok.

Adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig.

III/K.

hűségprogramhoz kapcsolódó adatbázis építése:

Az adatkezelés célja: Rendszeres vásárlók, törzsvásárlók számára kedvezmények, ajándékok nyújtása.

Ezen célból kezelt személyes adatok köre: Név, cím, telefonszám, e-mail cím, eddigi és tervezett vásárlások, az érintett termékek köre, volumene és értéke, illetőleg jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek esetén a IX. pontban meghatározott adatok.

Adatkezelés időtartama: Érintett kérésére történő törlésig.

III/L.

fogyasztói elégedettség mérésére szolgáló adatbázis építése:

Az adatkezelés célja: Konkrét vásárlók és az érdeklődők információkkal való ellátására való elégedettség felmérése, illetőleg a termékvásárlással kapcsolatos tapasztalatainak kiértékelése. Piackutatás.

Ezen célból kezelt személyes adatok köre: Név, cím, telefonszám, e-mail cím, vásárlással érintett termékek köre, volumene, értéke, a vásárlással kapcsolatos elégedettséget vagy elégedetlenséget előidéző körülmények, esetleges reklamációk, illetőleg jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek esetén a IX. pontban meghatározott adatok.

Adatkezelés időtartama: Érintett kérésére történő törlésig.

III/M.

kedvezmények igénybevételére jogosító adatbázis kezelése:

Az adatkezelés célja: Törzsvásárlók vagy más vásárlói csoportok részére kedvezmények biztosítására szolgáló adatbázis képzés a jogosultság megállapíthatósága szempontjából.

Ezen célból kezelt személyes adatok köre: Név, cím, telefonszám, e-mail cím, korábbi vásárlásokkal, tervezett vásárlásokkal és adott vásárlásokkal érintett termékek köre, volumene, értéke, illetőleg jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek esetén a IX. pontban meghatározott adatok.

Adatkezelés időtartama: Érintett kérésére történő törlésig.

III/N.

időszakos promóció:

Az adatkezelés célja: Lehetséges vevők számára vásárlási kedvezmény ajánlása, biztosítása céljából történő adatkezelés.

Ezen célból kezelt személyes adatok köre: Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, illetőleg jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek esetén a IX. pontban meghatározott adatok.

Adatkezelés időtartama: Cél megvalósulásáig.

III/O.

tudományos kutatásnak nem minősülő kutatáshoz / felméréshez kapcsolódó adatkezelés:

Az adatkezelés célja: A vásárló vásárlási szokásainak felmérését szolgáló adatkezelés.

Ezen célból kezelt személyes adatok köre: Név, cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím, vásárlási gyakoriság, volumen, az érintett termékek köre, az egyes vásárlások értéke, a vásárlások időszakonkénti összértéke, illetőleg jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek esetén a IX. pontban meghatározott adatok.

Adatkezelés időtartama: Cél megvalósulásáig.

IV.

Az adatkezelő az CTF Kft.  Az adatkezelő az érintett által rendelkezésre bocsátott személyes adatait kezelheti, azonban a hozzájárulás visszavonását követően, vagy az adatkezelés időtartamának lejártát követően törli. Az adatkezelés időtartama határozatlan, az érintett hozzájárulása visszavonásáig vagy a cél megvalósulásáig tart. Amennyiben igényérvényesítés történik valamennyi jogorvoslati lehetőség kimerítéséig, az adatkezelő a fentiektől eltérően jogosult az adatkezelésre. Az adatkezelő jogosult azonban az adatokat a fenti határidő előtt is – az érintettel való közlés mellőzésével – törölni. Ennek indoka az, hogy az adatkezelés elsődlegesen az adatkezelő, illetőleg a szolgáltató érdekét szolgálja, és erre tekintettel a törlés az érintett jogos érdekét elviekben sem sérti. Az adatkezelés – az érintett hozzájárulása mellet – az adatkezelőnek joga, de nem kötelezettsége.

A honlapon történő regisztráció lehetséges vevő, vevő és eladó közötti információs kapcsolat létesítéséhez, átadásához szükséges személyes adatok, információk kezeléséhez a NAIH 1137282. érkeztető számú tájékoztatása szerint nem szükséges NAIH regisztráció.

Az ügyfélkapcsolat ügyfelekkel való rendszeres vagy időszakos kapcsolattartás a piaci jelenlét és termékskála közlése céljából történő adatkezeléshez, személyes adatok, információk kezeléséhez a NAIH 1137016. érkeztető számú tájékoztatása szerint nem szükséges NAIH regisztráció.

Az áru jogosult javára történő kiszállításához, átadásához szükséges személyes adatok, információk kezeléséhez a NAIH 1137694. érkeztető számú tájékoztatása szerint nem szükséges NAIH regisztráció. Az adatkezelő ezúton tájékoztatja azonban az érintettet, az átvételre jogosultat, hogy az áru kiszállításához, átadásához szükséges személyes adatai az áruszállítást végző személynek, gazdasági társaságnak átadásra kerülnek. Ezen személyes adatok az alábbiak: a megrendelő és a címzett neve, lakhelye, székhelye, telephelye, telefonszáma, e-mail címe, a rendelt áru megnevezése, mennyisége, értéke. Jelenleg az áruszállítást végző jogi személy:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság

2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Cégjegyzékszám: 13-09-111755
Adószám:12369410-2-44.
Közösségi adószám: HU12369410.
E-mail: info@gls-hungary.com

V.

A kezelt adatokat az alábbi személyek jogosultak megismerni, kezelni:
Az adatkezelő a CTF Kft. Kft., illetőleg annak ügyvezetője, cégvezetője, adminisztratív és informatikai dolgozói.

VI.

Az érintett kérheti az adatkezelőtől:

 1. személyes adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatást,
 2. személyes adatainak helyesbítését,
 3. személyes adatainak törlését, vagy zárolását (2011. évi CXII. tv. 14. § a) – c)).

 

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett által kezelt, illetőleg az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről (2011. évi CXII. tv. 15. § (1) bekezdés).

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti (2011. évi CXII. tv. 17. § (1) bekezdése).

A személyes adatot törölni kell a 2011. évi CXII. tv. 17. § (2) bekezdés a) – e) pontjáig meghatározott esetekben, így különösen akkor, ha az érintett e törvény 14. § c) pontjában foglaltak szerint kéri.

Törlés helyett az érintett a személyes adat zárolását kérheti a 2011. évi CXII. tv. 17. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint.

A kezelt adatok helyesbítéséről, zárolásáról, a megjelölésről, és a törlésről értesíteni kell az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították (2011. évi CXII. tv. 18. § (1) bekezdés). Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti, különös tekintettel a jelen szabályzat IV. pontjának utolsó mondatában írtakra.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás, vagy törlési kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait, egyben felhívja az érintett figyelmét a hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a jelen szabályzatban NAIH) fordulás, valamint a bírósági jogorvoslat lehetőségéről (2011. évi CXII. tv. 18. § (2) bekezdés).

VII.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

email: ugyfelszolgalat@naih.hu

székhely: 1530 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

telefon: 06-1-3911400

telefax: 06-1-3911410

 

Illetékességgel és hatáskörrel rendelkező törvényszék a Veszprémi Törvényszék elérhetősége:

székhely: 8200 Veszprém, Vár utca 19.

postacím: 8210 Veszprém, Pf. 1029.

telefonszám: 06-88-577500

 

Az adatkezelő adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a kezelt személyes adat továbbításának:

 • időpontját,
 • jogalapját,
 • címzettjét,
 • körének meghatározását,
 • valamint az adatkezelést előíró esetleges jogszabály szerinti egyéb adatokat.

Az adatkezelő a fentiekre vonatkozó tájékoztatás iránti kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfönnebb 30 napon belül köteles közérthetően, írásban tájékoztatást adni. A tájékoztatást az adatkezelő csak a 2011. évi CXII. tv. 9. § (1) bekezdésében valamint 19. §-ában meghatározott esetekben, jogszabályhelyre utalással indokolt írásbeli közlés útján tagadhatja meg (2011. évi CXII. tv. 16. § (2) bekezdése). A megtagadásnak ki kell terjednie a NAIH-hoz való fordulás, illetőleg a Bírósági út igénybevételének lehetőségéről szóló tájékoztatásra is.

VIII.

Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett tiltakozhat az adatkezelőnél az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: ctf.hu@ctf-co.eu

Telefon: 06-30/4676854

Postacím: 8474 Csabrendek, Nyárfasor 1.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a tiltakozás benyújtásától számított legrövidebb idő, de legfeljebb 15 napon belül a tiltakozást megvizsgálja, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja (2011. évi CXII tv. 21. § (2) bekezdés). Ha az érintett az adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, akkor a döntés közlésére nyitva álló határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a 2011. évi CXII tv. 22. §-ában meghatározott módon jogainak érvényesítése végett bírósághoz fordulhat.

IX.

Az adatkezelő az érintettekre vonatkozóan személyazonosító adatokként az alábbi személyes adatokat kezeli:

Magánszemély esetén: 

név, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe.

Cég esetén:

cégnév, honosság, székhely, telephely, cégjegyzékszám, adószám, telefonszám, e-mail cím.

Költségvetési szerv esetén:

Intézmény neve, honossága, nyilvántartásba vevő hatóság megnevezése, nyilvántartási száma székhelye, telephelye, szervezeti egységkód, adószám, fenntartó, intézményvezető neve, telefonszám, e-mail cím.

Alapítvány esetén:

név, székhely, honosság, bírósági bejegyző határozat száma, adószám, kuratórium elnökének neve, telefonszám, e-mail cím.

Egyesület, egyéb társadalmi szervezet esetén:

név, honosság, nyilvántartásba vevő bíróság, hatóság megnevezése, nyilvántartási száma, székhely, adószám, elnök, vezető neve, telefonszám, e-mail cím.

Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén:

név, székhely, honosság, valamint jogi személyiséggel rendelkező szervezet jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egysége esetén az azt magában foglaló jogi személy neve, honossága, nyilvántartásba vevő hatóság megnevezése, nyilvántartási száma székhelye, telephelye, szervezeti egységkód, adószám, fenntartó, intézményvezető neve, telefonszám, e-mail cím.

X.

Az érintettekre vonatkozó adatok forrása az érintett közlése, valamint a jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet érintettre vonatkozó minden közhiteles és nyilvános, bárki számára elérhető nyilvántartásban szereplő adat tekintetében a hivatkozott nyilvántartás.

XI.

A szolgáltató cégneve: Creative Toy’s Faktory Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szolgáltató székhelye: 8474 Csabrendek, Nyárfasor 1.

A tényleges adatkezelés és feldolgozás helyei: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., 8474 Csabrendek, Nyárfasor 1.

Szolgáltató telefonos elérhetősége: 06-30/4676854

Szolgáltató elektronikus elérhetősége: ctf.hu@ctf-co.eu

Szolgáltató képviselőinek neve, elérhetősége: Tari Anna ügyvezető, Ana-Maria Homann cégvezető 06-30/4676854

Szolgáltatás megnevezése: webáruház

Szolgáltató internetes elérhetősége: http://hu.ctf-co.eu/

Szolgáltatót bejegyző cégbíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága

A szolgáltató cégjegyzékszáma: 19-09-508624

A szolgáltató adószáma: 13649447-2-19

A szolgáltató kamarai tagsága: Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Kamarai nyilvántartási szám: VE13649447

Szolgáltató NAIH nyilvántartásba vételi száma: NAIH-108890/2016. NAIH-108891/2016. NAIH-109026/2016. NAIH-109027/2016. NAIH-109028/2016. NAIH-109030/2016. NAIH-109031/2016. NAIH-109033/2016. NAIH-109440/2016. NAIH-109442/2016.  NAIH-77854/2014. NAIH-77855/2014.  NAIH-113975/2017.

A szolgáltató által végzett szakma gyakorlásának szakmai szabályai, és azokhoz való hozzáférés módja: 2003. évi C. tv., továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései irányadóak, a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. tv, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. A jogszabályok elektronikusan az alábbi ingyenes címen érhetőek el: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid

A szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató neve: DotRoll Kft.

A szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

A szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató telephelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

A szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató elektronikus levelezési címe: support@dotroll.com.

XII.

Az adatkezelő a kezelt személyes adatokat harmadik személy részére a fenti körön túlmenően az érintett külön hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, és ezért felelősséget vállal.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen  gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személyi azonosításra alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

A fentiek szerinti adatkezelésre az alábbi jogszabályok irányadóak: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. tv., valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv., továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései irányadóak, a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. tv, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv, a digitális archiválásról szabályairól szóló 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet.

A fenti weboldalra történő belépéssel az érintett, illetőleg az igénybe vevő elfogadja a fenti szabályzat feltételeit, illetőleg az ott rögzített adatkezelési elveket és szabályokat.

Impresszum

 

A weboldal fenntartója, mint szolgáltató, illetőleg adatkezelő a 2001. évi CVIII. tv. 4.§-a alapján az alábbiakat teszi közzé:

A weboldal fenntartója, mint szolgáltató, illetőleg adatkezelő: Creative Toy’s Faktory Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: CTF Kft.)

Székhely: 8474 Csabrendek, Nyárfasor 1.

A tényleges adatkezelés és feldolgozás helyei: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., 8474 Csabrendek, Nyárfasor 1.

A szolgáltató cégneve: Creative Toy’s Faktory Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szolgáltató székhelye: 8474 Csabrendek, Nyárfasor 1.

Szolgáltató telefonos elérhetősége: 06-30/4676854

Szolgáltató elektronikus elérhetősége: ctf.hu@ctf-co.eu

Szolgáltató képviselőinek neve, elérhetősége: Tari Anna ügyvezető, Ana-Maria Homann cégvezető 06-30/4676854

Szolgáltatás megnevezése: webáruház

Szolgáltató internetes elérhetősége: http://hu.ctf-co.eu/

Szolgáltatót bejegyző cégbíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága

A szolgáltató cégjegyzékszáma: 19-09-508624

A szolgáltató adószáma: 13649447-2-19

A szolgáltató kamarai tagsága: Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.

Kamarai nyilvántartási szám: VE13649447

Szolgáltató NAIH nyilvántartásba vételi száma: NAIH-108890/2016. NAIH-108891/2016. NAIH-109026/2016. NAIH-109027/2016. NAIH-109028/2016. NAIH-109030/2016. NAIH-109031/2016. NAIH-109033/2016. NAIH-109440/2016. NAIH-109442/2016.  NAIH-77854/2014. NAIH-77855/2014. NAIH-113975/2017.

A szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató neve: DotRoll Kft.

A szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

A szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató telephelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

A szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató elektronikus levelezési címe: support@dotroll.com.

A Szolgáltató által gyakorolt szabályozott szakma a szolgáltató letelepedési helye szerinti szabályai és azok hozzáférésének módja:

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. tv., valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv., továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései irányadóak, a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormány rendelet, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. tv, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv, a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. A jogszabályok elektronikusan az alábbi ingyenes címen érhetőek el: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid

Az adatkezelésre vonatkozó szabály megsértése miatti eljárásra hatáskörrel rendelkező szervek:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1530 Budapest, Pf.: 5.; Tel.: 06-1-3911400

A weboldalon megjelenített információkat a CTF Kft. az Adatvédelmi nyilatkozat és adatkezelési tájékoztatóban (III/A. – III/O.) meghatározott célból teszi közzé.

A fenti adattartalmon kívül a honlap kiadója az alábbi adatokat közli:

A kiadó: CTF Kft.

Postai levelezési cím: 8474 Csabrendek, Nyárfasor 1.

Tel.: 06-30/4676854

Kapcsolat: info@ctf-co.eu

Internet: http://hu.ctf-co.eu/

 

http://hu.ctf-co.eu/ weboldal böngészése, megtekintése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását jelenti:

 • A weboldal, illetve annak tartalma szerzői jogi védelem alá esik;
 • A CTF logó, valamint a weboldalon jelölt egyes termékek védjegyoltalom alatt állnak, ezért védjegy-bitorlást követ el az, aki a védjegyeket a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések megsértésével jogosulatlanul használja;
 • A CTF Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni vagy tárolni. A CTF Kft. azonban beleegyezik abba, hogy Ön a weboldal tartalmát vagy kivonatait – a szabad felhasználás körében személyes használatra – számítógépen tárolja vagy kinyomtassa;
 • A CTF Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a weboldal tartalmát bármikor módosítsa, illetve elérhetőségét korlátozza vagy megszűntesse;
 • A CTF Kft. nem vállal felelősséget azért, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz;
 • A weboldal, illetve az ott elérhető információk hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a weboldal esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő károkért – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a CTF Kft. szintén nem vállal felelősséget. Mindez vonatkozik weboldalak pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására, illetve tartalmára is.